Di-Jo Zwembaden B.V., statutair gevestigd te Bakel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66984963 en hierna te noemen: Di- Jo Bezoekadres: Hoofdstraat 43 a te Liessel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:// di-jo.nl
Hoofdstraat 43 a te Liessel

Diny van den Einden is de Functionaris Gegevensbescherming van Di- Jo
Hij is te bereiken via info@di-jo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Di- Jo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@di-jo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Di- Jo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om de gevraagde diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Di- Jo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Di- Jo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Di- Jo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Tot 7 jaar na aflopen opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
Personalia > Tot 7 jaar na aflopen opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
Contactgegevens > Tot 7 jaar na aflopen opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
Trackinggegevens > 5 jaar > Voor analyse van websie

Delen van persoonsgegevens met derden

Di- Jo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een ander deel om jouw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag en zien welke betaalde bronnen voor ons renderen. Deze cookies zijn voor ons dus van groot belang.

Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Een uitleg hoe dit te doen staat onderaan dit artikel.

Deze site kent de volgende cookies:

A      Technische, noodzakelijke cookies

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier.

B      Cookies voor statistieken

Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om jouw privacy te borgen.

Jouw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot jou. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • via welke bronnen het bezoek binnen komt
  • hoe lang men op de site blijft
  • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Je kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Je kunt cookies via jouw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer je de website verlaat. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten

Je kunt de internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En je kunt de browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door jou gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakel je de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop je dit doet. Gebruik je meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Di- Jo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@di-jo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Di- Jo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Di- Jo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@di-jo.nl